17.10.2014 / Konferencje /

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Puławy 2014

W siedzibie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista w zwalczaniu chorób bydła”. Wydarzenie miało miejsce w dniach 24-25 kwietnia 2014 roku, a jego organizatorami byli: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Chorób Bydła i Owiec oraz Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne.