Aktualności
17.10.2014 / Konferencje /

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Puławy 2014

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista w zwalczaniu chorób bydła".