Okres okołowycieleniowy

Lacto stop

Preparat wspomagający zasuszenie krów mlecznych

LACTO STOP wspomaga zasuszanie krów wysokowydajnych, u których produkcja mleka utrzymuje się pomimo zaprzestania doju i ograniczenia dawki pokarmowej. LACTO STOP hamuje sekrecję mleka, wpływa również  korzystnie na regenerację tkanek wymienia w okresie zasuszenia.

Stosowanie: podawać krowom wysokowydajnym w czasie zasuszania wlewem do pyska w dawce 500 g na 600 kg masy ciała dziennie przez 3 dni.

Dostępne gramatury: 500 g