Zaburzenia metabolizmu

ProBuffer

Preparat stabilizujący pH dla krów z kwasicą żwacza

PROBUFFER jest innowacyjnym preparatem w zakresie zwalczania kwasicy i niestrawności. Szybko przywraca równowagę środowiska żwacza przez działanie podwyższające i stabilizujące pH. Neutralizuje zgromadzony w żwaczu kwas mlekowy dzięki zawartości kwaśnego węglanu potasu. Zawarte w preparacie sole kwasu jabłkowego stymulują rozwój bakterii Selenomonas ruminantium, które wykorzystują kwas mlekowy, co dodatkowo zmniejsza jego koncentrację w żwaczu. Zawarte w preparacie PROBUFFER polifenole wspomagają odporność, a glinokrzemiany wiążą endotoksyny uwolnione z obumierających bakterii żwaczowych. W ten sposób PROBUFFER zabezpiecza zwierzę przed rozwojem ochwatu oraz działa osłonowo na wątrobę, chroniąc przed osłabieniem odporności, mastitis, zaburzeniami w rozrodzie.

Stosowanie: podawać krowom z objawami kwasicy, wlewem do pyska w dawce 100 g produktu na 1 l wody. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kwasicy żwacza należy pamiętać o bilansowaniu dziennej dawki pokarmowej,  z uwzględnieniem zawartości włókna i łatwo fermentujących węglowodanów, a także dbać o właściwą strukturę dawki pokarmowej, zapobiegającą jej sortowaniu.

Dostępne gramatury: 100 g, 1 kg