Metabolizm

PRO BUFFER

Produkt buforujący kwaśną treść żwacza

PRO BUFFER jest innowacyjnym produktem w zakresie zwalczania kwasicy i niestrawności. Szybko przywraca równowagę środowiska żwacza przez działanie podwyższające i stabilizujące pH. Neutralizuje zgromadzony w żwaczu kwas mlekowy dzięki zawartości kwaśnego węglanu potasu. Zawarte w produkcie sole kwasu jabłkowego stymulują rozwój bakterii Selenomonas ruminantium, które wykorzystują kwas mlekowy, co dodatkowo zmniejsza jego koncentrację w żwaczu. Zawarte w produkcie PRO BUFFER polifenole wspomagają odporność, a glinokrzemiany wiążą endotoksyny uwolnione z obumierających bakterii żwaczowych.

  • niwelowanie nadmiernego zakwaszenia: wodorowęglan wapnia, dwuwęglan potasu
  • wspomaganie odporności: witamina C, wyciąg z pestek winogron
  • eliminacja toksyn: sepiolit

Stosowanie: Podawać krowom wysokowydajnym oraz w okresie zwiększonego zagrożenia kwasicą, wlewem do pyska w ilości 100 g produktu na 1 l wody.

Dostępne gramatury: 100 g, 1 kg