Zaburzenia metabolizmu

ProRumen SC

Preparat zmniejszający ryzyko wystąpienia kwasicy

PRORUMEN SC buforuje treść żwacza neutralizując zakwaszające działanie nadmiernej ilości kwasu mlekowego. Preparat wpływa na poprawę warunków rozwoju mikroorganizmów w żwaczu, co prowadzi do stabilizacji fermentacji. PRORUMEN SC zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy, a także będącego jej konsekwencją ochwatu czy zatrucia organizmu endotoksynami bakteryjnymi. Preparat przywraca także równowagę kwasowo-zasadową krwi. Stosowany regularnie, zapobiega wystąpieniu kwasicy u krów wysokowydajnych.

Stosowanie: podawać krowom wysoko wydajnym, żywionym zwiększoną ilością pasz treściwych i w okresie zagrożenia kwasicą – 100g dziennie na sztukę z paszą.

Dostępne gramatury: 1,5 kg, 5 kg