Bolusy

Soma tabs

Bolus zmniejszający ilość komórek somatycznych w mleku

SOMA TABS jest bolusem dostarczającym krowie składników niezbędnych w procesie regeneracji wymienia. Fitoskładniki stopniowo uwalniane w żwaczu przez 4 tygodnie wspomagają naturalne mechanizmy obronne organizmu oraz pozwalają utrzymać odpowiednią kondycję immunologiczną wymienia przez dłuższy okres. W ciągu kilku kolejnych tygodni zawartość komórek somatycznych stopniowo ulega obniżeniu, a wskaźniki jakości mleka ulegają poprawie.

Stosowanie: podać 1 bolus krowie aplikatorem (do żwacza). Efekt jest zauważalny po 2 – 4 tygodniach.
Jeżeli zawartość KS w mleku nadal jest zbyt wysoka podać drugi bolus po upływie 4 tygodni.

Dostępne gramatury: opakowanie 6 szt