Zaburzenia trawienia

Tympanic Vet

Preparat niwelujący wzdęcia u krów i cieląt

Produkt przeznaczony dla krów u których nastąpiła zwiększona fermentacja w żwaczu. Zawarte w preparacie składniki ziołowe pozwalają na uspokojenie procesów fermentacyjnych, natomiast oleje roślinne zmniejszają napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu. Zostają one łatwiej usunięte z treści pokarmowej. Uwolniony gaz wydostaje się podczas odbijania lub w trakcie sondowania. Pokarm zawarty w żwaczu zmniejsza swoją objętość. Preparat nie działa szkodliwie na nabłonek żwacza oraz na mikroflorę. TYMPANIC VET jest w pełni bezpieczny dla zwierząt.

Stosowanie: preparat podać bezpośrednio do pyska w formie wlewu. Opakowanie 500 g jest przeznaczone dla dorosłego osobnika. Produkt najlepiej działa w połączeniu z zabiegiem sondowania. U cieląt dawka jednorazowa wynosi 250 g.

Dostępne gramatury: 500 g