Okres okołowycieleniowy

VIPOVER DRINK

Poporodowe pójło dla krów

VIPOVER DRINK jest produktem do podawania w formie pójła krowom bezpośrednio po wycieleniu. Przyspiesza regenerację organizmu przywracając równowagę gospodarki wodno – elektrolitowej, dzięki czemu wyrównuje straty energetyczne poniesione w czasie porodu. VIPOVER DRINK dostarcza wapń oraz wiele składników mineralno-witaminowych. Odpowiednie wypełnienie żwacza zmniejsza narażenie na wystąpienie przemieszczenia trawieńca.

Stosowanie: Wymieszać I kg produktu VIPOVER DRINK w 20 litrach ciepłej wody. Podawać krowie bezpośrednio po wycieleniu.

Dostępne gramatury: 1 kg